• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Thảo luận
  • Banner CT 32 lát cắt

Các dịch vụ y tế nổi bật của chúng tôi

ban ca

ban ca khẩn trương điều tra, thống kê được 1.357 trẻ em gái 11 tuổi trong đó có trẻ em đang đi học và không đi học đăng ký với Bộ Y tế để có kế hoạch cung cấp vắc xin HPV từ năm 2025. Xem thêm →
Phương châm hành động của ban ca năm 2024 tới toàn thể viên chức, người lao động cùng thực hiện là: Phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nâng cao năng xuất, chất lượng và hiệu quả công tác, không tạo ra sản phẩm không nhận tiền lương. Xem thêm →

Đội ngũ y bác sỹ của ban ca

Hợp tác chuyên môn